L’objectiu d’aquest protocol és identificar els elements de cada centre d’oci en viu escape room i activitats afins que es veuran més afectats per les necessàries mesures d’higiene i seguretat que implica el COVID-19, i proposar un conjunt de mesures i actuacions per afrontar la reobertura dels centres.

En el present protocol es proposen mesures generals i específiques de seguretat i prevenció per al desenvolupament de l’activitat adaptada a la nova normalitat.
Les mesures obligatòries seran les aprovades pel Ministeri de Sanitat i / o organismes competents. La resta, seran mesures “recomanades”. Cada propietari podrà decidir implementar-o no, així com afegir altres mesures que consideri convenients en el seu cas particular.

És molt important entendre que implementar totes les mesures necessàries es fa amb per tal de reduir a l’màxim els riscos d’exposició al coronavirus i així garantir la seguretat i salut de les persones, tant client / es com a treballadors / es, i evitar la
propagació del virus.

Veure el protocol